عرصه‌ی انتخابات همیشه زمان برون‌ریزی درون‌مایه‌ی ملت‌ها و دولت‌ها است. در این زمان است که نشان داده می‌شود تبلیغات و ادعاهای رنگارنگ سیاست‌مداران تا چه اندازه با واقعیت تطابق دارد. انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا نیز، همچون انتخابات گذشته، به آوردگاهی برای دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات تبدیل شد تا در میان اتهام‌زنی‌های خود به حزب رقیب، برخی حقایق را در برابر چشم نظاره‌گران بین‌المللی قرار دهد.

بررسی مناظره‌های انتخاباتی آمریکا در دوره‌های مختلف، نشان‌دهنده‌ی این موضوع است که برخی از سیاست‌های این کشور با آمد و شد حزب‌ها تغییری نمی کند و جایگاهی بالاتر این سیاست‌ها را تعیین می‌کند. درست همان‌طور که رائول کاسترو کوبایی دموکراسی آمریکایی را یک دموکراسی دروغین و ریاکارانه می‌خواند و می‌گفت هیچ فرقی بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان نیست و مثل این است که در کوبا دو حزب وجود داشته باشد و یکی را من رهبری کنم و دیگری را فیدل.

حال و در بحبوحه‌ی این کشمکش انتخاباتی و عرضه‌ی بدون روتوش حقایق آمریکا، مجلات غربی این وضعیت رو به افول ایالات متحده را به تصویر می‌کشند:


guardian weekly cover about US election
هفته‌نامه‌ی گاردین ویکلی در زیر تصویر پرچم تکه‌پاره شده‌ی ایالات متحده نوشت: «شکاف در آمریکا».
Time Magazine Cover about US 2020 election
مجله‌ی تایم با نمایش ماسکی که نقش پرچم مندرس آمریکا در آن کار شده است، هم به وضعیت رو به افول آمریکا اشاره کرده است و هم به عملکرد ضعیف دولت آمریکا در موضوع ویروس کرونا و تیتر زده است «واقعیت آمریکایی».
The Econoist Cover about US 2020 election
مجله‌ی اکونومیست با گذاشتن عکس پرچم پاره شده‌ی ایالات متحده نوشت: «چرا باید جو بایدن رئیس جمهور شود».