مجله‌ی اکونومیست که به صورت هفتگی منتشر می‌شود بر روی مسائل جاری، تجارت بین‌المللی، سیاست و فناوری تمرکز دارد. مرکز اصلی این مجله در لندن، انگلستان قرار دارد ولی دفترهایی هم در دیگر نقاط از جمله اروپا،‌ آسیا، آمریکا و به خصوص در ایالات متحده و منطقه‌ی غرب آسیا دارد. در سال ۲۰۱۹ میلادی، انتشار این مجله بالغ بر ۹۰۰ هزار نسخه رسیده است.