لیست مجلات

تیمگز به صورت روتین مجلات زیر را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مقالات مهم آن‌ها را برای مخاطب خود ترجمه می‌کند. با انتخاب هر کدام از مجلات زیر به مقالات ترجمه شده‌ی آن دسترسی پیدا خواهید کرد.

The_TLS_Logo

ضمیمه ادبی تایم (TLS)

کشور:‌ انگلستان

مجله-نیویورک-تایمز

مجله نیویورک تایمز

کشور:‌ آمریکا

the_nation

The Nation

کشور:‌ آمریکا

science_mag_logo

Science

کشور:‌ آمریکا

Foreign_Policy_Logo

Foreign Policy

کشور:‌ آمریکا

NewsWeek_Logo

NewsWeek

کشور:‌ آمریکا

the_atlantic_logo

The Atlantic

کشور:‌ آمریکا

Time_Magazine_logo

Time

کشور:‌ آمریکا

Economist_Logo

The Economist

کشور:‌ انگلستان

Foreign_Affairs_Logo

Foreign Affairs

کشور:‌ آمریکا

تی‌مگز: رسانه‌ی برخط ترجمه و نشر مقالات معتبر بین‌المللی