The_Price_Of_Piracy

بهای برتری‌جویی

چرا آمریکا نباید حکم‌فرمای جهان باشد؟

نویسنده: Stephen Wertheim
منبع: مجله Forien Affairs جلد 99
تاریخ انتشار: یکشنبه, 07 اردیبهشت 99
واژگان کلیدی:‌ ایالات‌متحده ایران جنگ‌سرد شوروی
زمان تقریبی مطالعه: 1 دقیقه

فروپاشی اتحادیه‌ی شوروی ورشکستگی کمونیسم بین‌المللی را آشکار ساخت. از طرفی، نبود دشمن در زمان جنگ سرد نیز شکست آرزوهای جهانی واشنگتن را به نمایش گذاشت. ایالات متحده با پشت سر گذاشتن رقبای اصلی، شانس بی‌سابقه‌ای برای شکل دادن به سیاست‌های بین‌المللی در راستای امیال خود به دست آورد. می‌توانست هماهنگ با دنیا، نیروهای مسلح خود را بازفراخوانی کند و فقط در مواقع ضروری از آن‌ها استفاده کند. نیل به دنیایی پر از صلح، قوانین و مؤسساتی را تقویت کند که جن...
برای ادامه‌ی مطالعه‌ی این مقاله باید وارد شوید.

هزینه‌ی این مقاله 15000 تومان است که بعد از ورود می‌توانید پرداخت نمایید.

The_Folly_of_Retrenchment2

حماقت عقب‌نشینی

چرا آمریکا نمی‌تواند از دیگر مناطق جهان خارج شود؟

یکشنبه, 07 اردیبهشت 99
چین ایالات‌متحده عقب‌نشینی لیبرال ایران

The_Price_Of_Piracy

بهای برتری‌جویی

چرا آمریکا نباید حکم‌فرمای جهان باشد؟

یکشنبه, 07 اردیبهشت 99
ایالات‌متحده ایران جنگ‌سرد شوروی

Racial_authoritarianism_U.S_democracy

استبداد نژادی در دموکراسی ایالت متحده

برخی از مردم قوانین متفاوت و شهروندی متمایزی را تجربه می‌کنند

جمعه, 04 مهر 99
دموکراسی ایالات‌متحده استبدادنژادی سیاه‌پوستان