The_Next_Iranian_Revolution

انقلاب بعدی ایرانی‌ها

چرا واشنگتن باید به دنبال تغییر رژیم در تهران باشد

نویسنده: Eric Edelman و Ray Takeyh
منبع: مجله Forien Affairs جلد 99
تاریخ انتشار: یکشنبه, 16 شهریور 99
واژگان کلیدی:‌ ایران آمریکا اغتشاش تغییرـرژیم
زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه

در حال آماده‌سازی متن ترجمه در حال آماده‌سازی متن ترجمهدر حال آماده‌سازی متن ترجمهدر حال آماده‌سازی متن ترجمهدر حال آماده‌سازی متن ترجمهدر حال آماده‌سازی متن ترجمهدر حال آماده‌سازی متن ترجمهدر حال آماده‌سازی متن ترجمهدر حال آماده‌سازی متن ترجمهدر حال آماده‌سازی متن ترجمهدر حال آماده‌سازی متن ترجمهدر حال آماده‌سازی متن ترجمهدر حال آماده‌سازی متن ترجمهدر حال آماده‌سازی متن ترجمهدر حال آماده‌سازی متن ترجمهدر حال آماده‌سازی متن ترجمهدر حال آماده‌س...
برای ادامه‌ی مطالعه‌ی این مقاله باید وارد شوید.

هزینه‌ی این مقاله 6000 تومان است که بعد از ورود می‌توانید پرداخت نمایید.

The_Folly_of_Retrenchment2

حماقت عقب‌نشینی

چرا آمریکا نمی‌تواند از دیگر مناطق جهان خارج شود؟

یکشنبه, 07 اردیبهشت 99
چین ایالات‌متحده عقب‌نشینی لیبرال ایران

The_Price_Of_Piracy

بهای برتری‌جویی

چرا آمریکا نباید حکم‌فرمای جهان باشد؟

یکشنبه, 07 اردیبهشت 99
ایالات‌متحده ایران جنگ‌سرد شوروی

The_Next_Iranian_Revolution

انقلاب بعدی ایرانی‌ها

چرا واشنگتن باید به دنبال تغییر رژیم در تهران باشد

یکشنبه, 16 شهریور 99
ایران آمریکا اغتشاش تغییرـرژیم