Racial_authoritarianism_U.S_democracy

استبداد نژادی در دموکراسی ایالت متحده

برخی از مردم قوانین متفاوت و شهروندی متمایزی را تجربه می‌کنند

نویسنده: V. M. Weaver و G. Prowse
منبع: مجله Science جلد 369
تاریخ انتشار: جمعه, 04 مهر 99
واژگان کلیدی:‌ دموکراسی ایالات‌متحده استبدادنژادی سیاه‌پوستان
زمان تقریبی مطالعه: 14 دقیقه

خشونت‌های وحشیانه و گاه‌به‌گاه پلیس بر علیه معترضین صلح‌جو و تصاویر پلیس که با ادوات نظامی شهروندان را به ون‌های بی‌نام و نشان می‌برند، این سؤال را برای اهالی رسانه مطرح کرده است که آیا دموکراسی حاکم بر ایالات متحده در خطر است؟ بسیاری از ناظران این اقدامات را استبدادگرایانه تلقی می‌کنند. اما حقیقت این است که در تمام قرن بیستم و ابتدای قرن بیست و یکم استبدادنژادی در بطن قوانین شهروندی و حکومت بر جوامع سرکوب‌شده‌ی طبقه‌ی نژادی بوده است. به این م...
برای ادامه‌ی مطالعه‌ی این مقاله باید وارد شوید.

هزینه‌ی این مقاله 6000 تومان است که بعد از ورود می‌توانید پرداخت نمایید.

the_clash

تقابل نظام‌های سرمایه‌داری

جنگی واقعی برای آینده اقتصاد جهانی

یکشنبه, 07 اردیبهشت 99
سرمایه‌داری چین دموکراسی

Racial_authoritarianism_U.S_democracy

استبداد نژادی در دموکراسی ایالت متحده

برخی از مردم قوانین متفاوت و شهروندی متمایزی را تجربه می‌کنند

جمعه, 04 مهر 99
دموکراسی ایالات‌متحده استبدادنژادی سیاه‌پوستان

The_Folly_of_Retrenchment2

حماقت عقب‌نشینی

چرا آمریکا نمی‌تواند از دیگر مناطق جهان خارج شود؟

یکشنبه, 07 اردیبهشت 99
چین ایالات‌متحده عقب‌نشینی لیبرال ایران